Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: Вендор България ЕООД, адрес: гр. София, ПК 1612, ж.к. Лагера, ул. Плиска №29, ет. 1, ат. 1

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

– Име и артикулен номер на продукта:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Поръчано на: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Получено на: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Номер на поръчка: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………………………..
Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………………………………………
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ………………………………