1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения, или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.
3. Цената за доставка на онлайн поръчки с продукт, или продукти от всички категории се начислява автоматично при приключване на поръчката, след въвеждане на точен адрес за доставка.

Цените за доставка не са валидни, когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка. Цената за доставка е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

4. Поръчките се доставят до адрес посочен от клиента до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място, или до офис на куриерска фирма.
5. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин ВЕНДОР БЪЛГАРИЯ ЕООД – vendor.bg, се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 2 до 5 работни дни в зависимост от наличността на поръчаният продукт.
6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.
7. В случай на забавяне на доставката ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.
8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.
9. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.
10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.
11. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.
12. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.
13. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.
14. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.
15. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.
16. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, цената за доставката се поема от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Цената за доставка се поема от ПОЛЗВАТЕЛЯ и в случаите когато след приемане на поръчаната стока ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща в оригинална опаковка с ненарушена цялост стока без заводски дефекти и функционални неизправности, която стока отговаря на описанието в онлайн магазин ВЕНДОР БЪЛГАРИЯ ЕООД – vendor.bg. В случай на връщане на дефектна или неотговаряща на описанието в онлайн магазин ВЕНДОР БЪЛГАРИЯ ЕООД – vendor.bg стока, цената за доставката за върнатата стока се поема от ТЪРГОВЕЦА.